Gemeentebelasting standplaats markt

Voorwaarden

Onderaan deze pagina kan je het reglement op de belasting op de huis-aan-huisbedeling downloaden.