Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Leopoldsburg

Het is niet eenvoudig uit te leggen wat een ‘gemeentelijk ruimtelijk structuurplan’ (GRS) precies is. Je mag het in elk geval niet vergelijken met het gewestplan waarbij elk perceel in een bepaalde kleur wordt gezet. Aan elke kleur hangt dan een bepaalde functie/bestemming (bijvoorbeeld woon- of landbouwzone) vast. Het GRS heeft eerder iets weg van een toekomstvisie, een op lange termijn na te streven beeld. In dit plan willen we bepalen op welke plaatsen in onze gemeente ruimte is voor de verdere ontwikkeling van wonen, toerisme, industrie, natuur, landbouw, recreatie, …

Wanneer in het GRS een bepaalde optie de voorkeur krijgt voor een bepaald gebied - bijvoorbeeld recreatie -, betekent dit niet automatisch dat dit gebied op het gewestplan op deze manier wordt ingekleurd. Als het GRS uiteindelijk is goedgekeurd, kan het gemeentebestuur via ‘gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s)’ de bestemming van gebieden eenvoudig wijzigen. Uiteraard moet het GRS bij de opmaak van deze uitvoeringsplannen de leidraad zijn.

Na het openbaar onderzoek dat afgesloten werd op 18 februari 2008 werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aangepast en goedgekeurd op 28 augustus 2008 door de Bestendige deputatie van de provincie Limburg.