Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Lido

Het gemeentebestuur gaat een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Lido’ opmaken. Met dit plan wil de gemeente naast dagrecreatie ook verblijf mogelijk maken door diverse vormen van overnachten een plaats te geven en voorzieningen hierop aan te passen.

Eerste fase: startnota en procesnota

In een eerste fase maken we een startnota en procesnota op. De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en een voorstel van ontwikkelingsscenario’s voor de Lido. De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan. We voorzien naast de publieke raadpleging ook een participatiemoment.

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van 5 mei 2022 tot en met 3 juli 2022, kan iedereen de startnota en procesnota inkijken en opmerkingen en suggesties aan de gemeente bezorgen. Dit kan op verschillende manieren:

  • digitaal via ruimtelijkeordening@leopoldsburg.be;
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg;
  • tegen afgiftebewijs in het gemeentehuis van Leopoldsburg.

De start- en procesnota liggen ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren op afspraak en je kunt ze ook hieronder raadplegen.

Participatiemoment

Het participatiemoment vond ondertussen plaats op maandag 16 mei 2022 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Leopoldsburg. De powerpointpresentatie van deze avond kan u terugvinden in bijlage.

Gepubliceerd op maandag 25 april 2022 9.30 u.