Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Lido

Het gemeentebestuur is bezig met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Lido, deze situeert zich aan de Lido-vijvers, Lidostraat 171, 3970 Leopoldsburg.

Momenteel zit het GRUP in de tweede fase, de scopingnota. Deze scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe werd omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht zullen worden in het verdere planproces. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het GRUP.