Afhalen gevonden voorwerpen

Wanneer je een persoonlijk voorwerp (fiets, sleutels, mobiele telefoon, …) verloren hebt, doe je hiervan best aangifte bij de politie.

Bijkomende info vind je terug op de website police on web. Op deze website kan je ook een aangifte doen via het e-loket.

Je doet ook best aangifte bij de gemeente (zonder afspraak aan de onthaalbalie van het gemeentehuis). De gemeentelijke financiële dienst houdt 2 registers bij, één voor gevonden en één voor verloren voorwerpen.

Gevonden voorwerpen: voorwerpen die gevonden worden in onze gemeente worden in dit register genoteerd en gedurende 6 maanden bijgehouden bij de financiële dienst.

Verloren voorwerpen: personen die iets verloren hebben, kunnen hun naam en contactgegevens laten noteren. Indien het verloren voorwerp gevonden wordt, worden zij gecontacteerd.

Voorwaarden

Je moet kunnen aantonen dat het verloren voorwerp jouw eigendom is, eventueel op basis van een proces-verbaal van aangifte van de politie.