Groen

Openbaar groen

De technische dienst verzorgt de inrichting en het beheer van het openbaar groen zoals het maaien van de openbare grasperken en wegenbermen en het algemeen onderhoud van openbare aanplantingen zoals plantsoenen, struiken en bomen.

 

Snoeien van bomen

De boom zorgt voor verkoeling, een groene leefomgeving en zuurstof maar zorgt jaarlijks ook voor een terugkerend patroon van ergernis bij sommige inwoners waardoor de vraag om te snoeien al snel volgt. De technische dienst onderzoekt dan de melding of klacht en geeft een gepaste navolging op basis van de onderstaande voorwaarden.

 

Een boom op het openbaar domein wordt gesnoeid indien :

- een controle van de kruin uitwijst dat er dood hout of een afgescheurde tak aanwezig is.
- de takken hinderlijk tot tegen voorgevels of daken zijn aangegroeid.
- de zichtbaarheid van de wegsignalisatie ontnomen wordt.


Een boom op het openbaar domein wordt niet gesnoeid omwille van :

- schaduwval
- zonnepanelen
- val van blad, naald, vrucht of zaad
- de grootte of de soort van de boom