Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) is een gemeentelijke adviesraad die zich inzet voor de solidariteit tussen mensen, over de grenzen van gemeente, stad en land heen.

Wat doet de GROS? Meewerken aan het verschaffen van hulp aan volkeren die, bijvoorbeeld ten gevolg van een natuurramp, in hoge nood verkeren. Maar ook het financieel steunen van ontwikkelingsprojecten. Hierbij is het belangrijk dat de mensen een kans krijgen om hun lot in eigen handen te nemen en om uiteindelijk zelf op duurzame wijze voor hun eigen ontwikkeling te zorgen. Ten derde is het een belangrijk doel om een bijdrage leveren aan sensibiliseringsinitiatieven ten aanzien van de ontwikkelingsproblematiek.

Om dat allemaal te realiseren kan men bij de GROS terecht voor een subsidie voor noodhulp, éénmalige acties, projectaanvragen, inleefreizen, stages in het buitenland , projectsubsidies (de financiering van een project in een ontwikkelingsland) en sensibiliserende/educatieve activiteiten in Leopoldsburg.

Wil je daaraan meewerken? Ben je geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking ? Ben je geïnteresseerd om lid te worden van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) , of om eens een vergadering mee te maken? Neem dan contact op met de ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking via kristof.borremans@leopoldsburg.be.

De GROS organiseert jaarlijks het wereldfeest Kampo Mundo. Voor meer info: www.facebook.com/KampoMundo