Het coronavirus CoVID-19

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (CoVID-19) uit. Het heeft zich intussen ook in heel ons land verspreid. De kans is dus groot dat er ook in onze gemeente sprake is van mensen met een coronabesmetting.

Een besmetting in onze gemeente... wat dan?

We begrijpen dat je hierdoor ongerust bent. Dat is niet nodig. De besmette persoon is immers geïsoleerd en zijn nauwe contacten worden opgevolgd. Indien je geen nauw contact gehad hebt (omwonenden, contact op straat of in een winkel,...), is het risico op besmetting uiterst klein. Besmette personen hebben duidelijke instructies meegekregen over wat ze moeten doen en laten.

We vragen je wel om waakzaam te zijn. Neem eventuele symptomen ernstig en denk niet dat het wel zal overgaan. Wanneer je je ziek voelt, is het best dat je thuis blijft, zodat je geen andere mensen kunt aansteken. Neem telefonisch contact op met je huisarts.

Samen tegen het coronavirus

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen.

Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Wat kan jij doen?

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 1. Blijf thuis als je ziek bent.
 2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Wat is de huidige stand van zaken ?

Er zijn drie fases om de verspreiding van het virus tegen te houden. De FOD Volksgezondheid houdt hier nauwgezet toezicht op. Momenteel zijn we in fase 2.

 • Fase 1 (huidige fase): de FOD Volksgezondheid probeert het virus uit het land te houden. Hiervoor werken ze samen met alle huisartsen en ziekenhuizen. Zij staan klaar om iemand met symptomen te identificeren en te behandelen. Er bestaan strenge procedures die bij de minste twijfel worden toegepast. Wil je meer weten over de huidige maatregelen, dan kan je hier terecht.
 • Fase 2: de FOD Volksgezondheid probeert de verspreiding van het virus te stoppen. Als er iemand positief test voor het nieuwe coronavirus, proberen ze meerdere besmettingen te voorkomen. Ook voor deze fase bestaan strikte procedures. Een arts infectieziektebestrijding gaat na met wie de besmette persoon in contact kwam (bv. vrienden of familie), om ook hen te testen en eventuele maatregelen te nemen.
 • Fase 3: bij een groot aantal besmette personen, concentreert de FOD Volksgezondheid zich voornamelijk op de behandeling van patiënten. Hiervoor werken ze nauw samen met de ziekenhuizen. Ze bekijken waar er extra capaciteit nodig is, hoe ze patiënten het best kunnen verdelen over verschillende ziekenhuizen en welke opnames uitgesteld kunnen worden.

Hoe blijf ik op de hoogte van de maatregelen ?

Voor de laatste informatie verwijzen wij graag naar www.info-coronavirus.be, de website van de FOD Volksgezondheid. Hier kan je ook informatie tergvinden voor specifieke doelgroepen zoals reizigers, zorgverleners, bedrijven en consumenten en de onderwijssector.

De FOD Volksgezondheid communiceert ook via de volgende kanalen:

 • Twitter: @be_gezondheid
 • Facebook: @volksgezondheid
 • Contact center: 0800 14 689

Op www.leopoldsburg.be werd een aparte sectie aangemaakt met informatie over CoVID-19. Hierop verschijnen vooral nieuwsberichten die specifiek voor Leopoldsburg van toepassing zijn.

Verder communiceert het gemeentebestuur Leopoldsburg ook via volgende kanalen:

Twitter: @GemLeopoldsburg
Facebook: facebook.com/gemleopoldsburg

Gepubliceerd op donderdag 12 maart 2020 15 u.