Hoera! Leopoldsburg heeft een nieuwe kinderburgemeester!

Het zijn mooie tijden voor de kinderen van Leopoldsburg. Niet alleen wordt nu zaterdag het Huis van het Kind feestelijk geopend. Er is bovendien een nieuwe kinderburgemeester verkozen en die heet Hannah Deleenheer.

Er is uiteraard niet alleen een nieuwe kinderburgemeester. De nieuwe kindergemeenteraad telt 29 leden. Tijdens de eerste zitting moesten ze een burgemeester en twee schepenen verkiezen.

De kandidaten hebben hun collega-raadsleden proberen te overtuigen door een speech te geven. Hannah Deleenheer van Sint-Michiel werd tot burgemeester verkozen. De nieuwe schepenen zijn Loïc Gielen van De Heppening en Joty Singh van GO Piramide.

De kindergemeenteraad werkt gedurende het hele schooljaar rond onderwerpen die de kinderen bezighouden. Dat gebeurt onder begeleiding van de jeugddienst. De raadsleden kunnen zelf voorstellen doen, maar er worden ook actuele thema’s voorgeschoteld, zoals veiligheid en milieu.

De nieuwe kinderburgemeester heeft alvast een eerste opdracht achter de rug. Ze mocht vorige zaterdag de Sint verwelkomen in Leopoldsburg. Volgende zaterdag mag ze om 14.00 uur officieel het Huis van het Kind openen. Haar agenda is dus bijna even druk als die van die andere burgemeester van Leopoldsburg!

Foto’s van de eerste zitting van de kindergemeenteraad vind je op de facebookpagina van de jeugddienst: www.facebook.com/LeopoldsburgJeugddienst.

Gepubliceerd op donderdag 22 november 2018 11.44 u.