Holebi en transgenders

Voor mensen met vragen en noden rond homoseksualiteit en transgender zijn er lokale verenigingen die zich inzetten om te voorzien in een laagdrempelig onthaal en activiteiten. Meer info verkrijg je via de gemeentelijke dienst Diversiteit.

Provinciaal kan je voor ondersteuning en vragen contact opnemen met vzw Regenbooghuis Limburg, Meldertstraat 38, 3500 Hasselt, info@regenbooghuislimburg.be.

De wet verbiedt discriminatie op grond van seksuele geaardheid in verschillende domeinen: vrije tijd, werk, opleiding, onderwijs, goederen en diensten, huisvesting, ... Voor discriminatie op grond van geaardheid kan je terecht bij Meldpunt discriminatie 'UNIA', tel. 0800 12 800 (gratis), tel. 02 212 30 00. www.unia.be, info@unia.be.

17 mei is een symbolische datum. Het is een dag waarop internationaal aandacht wordt gevraagd voor de strijd tegen homofobie. Op 17 mei 1990 werd door de Wereldgezondheidsraad homoseksualiteit van de lijst van psychische aandoeningen verwijderd, waarmee een einde kwam aan meer dan een eeuw van medische homofobie. Ter gelegenheid van deze dag wordt jaarlijks de regenboogvlag uitgehangen aan het gemeentehuis.