Huisvesting

Bij deze dienst kan je enkel terecht op afspraak.
Je kan een afspraak maken via e-mail of telefoon.

De dienst huisvesting staat in voor het onderzoek naar de woningkwaliteit en de premies en toelagen. Concreet met betrekking tot woningkwaliteit onderscheidt zij 3 problemen.

Woningen met bouwtechnische problemen
Dit zijn woningen die niet voldoen aan de geldende technische en comfortvereisten volgens de Vlaamse Wooncode. Hierbij denken we dan voornamelijk aan gebrekkige sanitaire voorzieningen, onveilige elektrische installaties, problemen die de stabiliteit van muren, vloeren en dak in gevaar brengen, lekkende daken…

Woningvervuiling
Soms is er echter een probleem met de hygiëne. Meestal gaat het hier om een verwaarloosde woning met problemen zoals het opstapelen van afval in de woning, het voorkomen van ongedierte… In dit geval spreken we van woningvervuiling.

Binnenmilieuverontreiniging
Soms zijn er ook problemen met de omgevingskwaliteit binnen in woningen en publiek toegankelijke gebouwen, bijvoorbeeld door asbest, schimmel, vlooien, vocht… . Verontreiniging van het binnenmilieu kan leiden tot hinder en zelfs tot gezondheidsproblemen zoals hoofdpijn, misselijkheid, ademhalingsklachten, irritatie van ogen, neus of keel… .
 
De gemeente heeft zelf geen premies voor het bouwen, renoveren of huren van woningen. Toch zijn er heel wat mogelijkheden. Op de website geven we je een summier overzicht. Indien je meer informatie wenst, spring dan even binnen bij de huisvestingsambtenaar.