Hulpverleningszone Noord-Limburg - bekendmaking begroting 2021

Op de zoneraad van 30 oktober 2020 van de Hulpverleningszone Noord-Limburg werden de begroting 2021 en het meerjarenplan 2021-2025 van de hulpverleningszone goedgekeurd.

De documenten liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszone Noord-Limburg (N.Neeckxlaan 52, Lommel).