Huwelijk - eerste aanvraag

Maak een afspraak

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. De huwelijksplechtigheid vindt plaats in het gemeentehuis of op een zelf gekozen openbare plaats.

Voor wie

Minstens eén van de aanstaande echtgenoten moet ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Leopoldsburg.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

WANNEER?

Huwelijksvoltrekkingen vinden plaats:

- op woensdag en vrijdag tussen 9 en 11.30 uur en tussen 13.30 en 16 uur
- op zaterdag tussen 10 en 12.30 uur.

Eventueel kan je ook op brugdagen, zon- en feestdagen en speciale numerieke data je huwelijk laten voltrekken, maar dit moet voorgelegd worden aan het schepencollege. Hou dus zeker een andere datum in het achterhoofd.

Let op: tijdens de kermissen op het Koningin Astridplein is parkeren minder gemakkelijk voor ceremoniewagens en dergelijke. Houd hiermee rekening. De data van de kermis is van 20 tem 24 april en van 12 tem 16 oktober.

WAAR?

Huwelijken vinden plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis.

Tussen 1 april en 30 september kunnen huwelijken ook plaatsvinden in de statige inkomhal van het gemeentehuis of op een andere openbare en neutrale plaats, buiten het gemeentehuis.

Voor een huwelijkslocatie buiten het gemeentehuis moet je uiterlijk een maand voor de huwelijksdatum een aanvraag doen. De locatie moet openbaar, gemakkelijk bereikbaar en zonder hinder zijn. De organisator moet zorgen voor ten minste een tafel en vier stoelen. De aanvraag wordt beoordeeld door de ambtenaar van de burgerlijke stand. In functie van de weersomstandigheden of omwille van dienstredenen of om elke ander reden kan, ondanks eerdere afspraken, de ambtenaar van de burgerlijke stand, steeds beslissen het huwelijk te voltrekken in het gemeentehuis, en dit zonder motivering.

(besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2022)

Hoe aanvragen?

Ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum moet je de huwelijksaangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

 • Wonen beide partners in het buitenland? Dan kan je aangifte doen in
  • de laatste woonplaats van jou of je partner
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jou of je partner
  • de geboorteplaats van jou of je partner
 • Als je een andere nationaliteit hebt, moet je eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.

Eventueel kan je getuigen aanduiden (maximum 2 per huwelijkspartner) om aanwezig te zijn bij je huwelijksvoltrekking. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.

Op de huwelijksdag word je door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden. De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal.

Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden minimaal 14 dagen en maximaal 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Kostprijs

 • Op weekdagen: gratis
 • Op zaterdag of brugdag: 100 euro.  
 • Op zon- en feestdagen: 200 euro.
 • Op andere locaties dan het gemeentehuis: 100 euro.
 • Indien gewenst krijg je (voor 20 euro) een huwelijksboekje, waarin bijvoorbeeld de kinderen, of de parochie waarin het kerkelijk huwelijk wordt ingezegend, worden ingeschreven.

Uitzonderingen

Wonen jullie in het buitenland?

Dan kan je aangifte doen in je laatste woonplaats, in de woonplaats van je partner of de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen).

Wat meebrengen?

 • Beide partners moeten hun identiteitskaart of verblijfskaart meenemen.
 • Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Niet-Belgen: buitenlandse documenten.