Huwelijk - eerste aanvraag

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. De huwelijksplechtigheid vindt plaats in het gemeentehuis.

Het huwelijk gebeurt in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Voorwaarden

Huwelijksvoltrekkingen vinden plaats:

- op weekdagen tussen 8.30 en 11.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur
- op zaterdagen en brugdagen van 10.00 tot 12.30 uur. 
Op zon- en feestdagen zijn er geen huwelijken.

In 2021 is het niet mogelijk te huwen op volgende dagen:

• vrijdag 1 januari
• zaterdag 2 januari
• maandag 5 april
• zaterdag 1 mei
• donderdag 13 mei
• maandag 24 mei
• woensdag 21 juli
• vrijdag 3 september
• maandag 1 november
• dinsdag 2 november
• donderdag 11 november
• maandag 15 november
• vrijdag 24 december vanaf 11.30 uur
• zaterdag 25 december
• vrijdag 31 december vanaf 11.30 uur.

In 2022 is het niet mogelijk te huwen op volgende dagen:

zaterdag 1 januari, maandag 18 april, donderdag 26 mei, maandag 6 juni, maandag 11 juli, donderdag 21 juli, maandag 15 augustus, vrijdag 3 september, dinsdag 1 november, woensdag 2 november, vrijdag 11 november, dinsdag 15 november, zaterdag 24 december vanaf 11.30 uur, zaterdag 31 december vanaf 11.30.

Let op: tijdens de kermissen op de het Koningin Astridplein is parkeren minder gemakkelijk voor ceremoniewagens en dergelijke. Houd hiermee rekening. De data van de kermissen vind je hier.

Hoe aanvragen?

Wanneer jullie willen huwen, gelieve het e-loketformulier in te vullen, minstens drie weken voor de geplande huwelijksdatum. Best is het enkele maanden voor de geplande huwelijksdatum het formulier in te vullen.

Het is niet nodig een afspraak te maken. Je kan telefonisch contact opnemen wanneer je vragen hebt.

De dienst Burgerzaken zorgt zelf voor de nodige documenten, behalve bij niet-Belgen. Niet-Belgen die willen huwen hebben vaak documenten uit het buitenland nodig. Het verkrijgen van deze documenten kan enkele maanden in beslag nemen.

Vervolgens wordt je door de dienst Burgerzaken uitgenodigd om de huwelijksaangifte te komen doen.

Eventueel kan je getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij de huwelijksplechtigheid. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.

Op de huwelijksdag word je door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden. De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op in de databank Akten Burgerlijke Stand. Die akte geldt als bewijs van huwelijksvoltrekking.

Indien gewenst krijg je (voor 20 euro) een huwelijksboekje, waarin bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Het burgerlijk huwelijk kan minimaal 15 dagen en uiterlijk 6 maanden na de huwelijksaangifte voltrokken worden. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Kostprijs

Op weekdagen: gratis

In het weekend en op brugdagen: 100 euro.

Reglement

Artikelen uit het Burgerlijk Wetboek.

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn: 18 jaar zijn, vrijwillige toestemming van beide partners, niet gehuwd zijn met een andere persoon, verbod op schijnhuwelijk (vreemdeling wil enkel verblijfsrecht krijgen).

Uitzonderingen

Wonen jullie in het buitenland?

Dan kan je aangifte doen in je laatste woonplaats, in de woonplaats van je partner of de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen).

Wat meebrengen?

  • Beide partners moeten hun identiteitskaart of verblijfskaart meenemen.
  • Niet-Belgen: buitenlandse documenten.