Huwelijk - eerste aanvraag

Maak een afspraak

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. De huwelijksplechtigheid vindt plaats in het gemeentehuis of op een zelf gekozen openbare plaats.

Voor wie

Minstens eén van de aanstaande echtgenoten moet ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Leopoldsburg.

Voorwaarden

WANNEER?

Huwelijksvoltrekkingen vinden plaats:

- op woensdag en vrijdag tussen 9 en 11.30 uur en tussen 13.30 en 16 uur
- op zaterdag, sommige brugdagen, sommige zon- en feestdagen tussen 10 en 12.30 uur.

In 2022 is het niet mogelijk te huwen op volgende dagen:

zaterdag 1 januari, maandag 18 april, maandag 6 juni, maandag 11 juli, maandag 15 augustus, vrijdag 2 september, dinsdag 1 november, woensdag 2 november, vrijdag 11 november, dinsdag 15 november, zaterdag 24 december vanaf 11.30 uur, zaterdag 31 december vanaf 11.30 uur.

In 2022 is het wel mogelijk te huwen op: donderdag 26 mei (Hemelvaart), vrijdag 27 mei, zondag 5 juni (Pinksteren), zondag 10 juli, zondag 14 augustus.

Let op: tijdens de kermissen op de het Koningin Astridplein is parkeren minder gemakkelijk voor ceremoniewagens en dergelijke. Houd hiermee rekening. De data van de kermissen vind je hier.

(besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2022)

WAAR?

Huwelijken vinden plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis.

Tussen 1 april en 30 september kunnen huwelijken ook plaatsvinden in de statige inkomhal van het gemeentehuis of op een andere openbare en neutrale plaats, buiten het gemeentehuis.

Voor een huwelijkslocatie buiten het gemeentehuis moet je uiterlijk een maand voor de huwelijksdatum een aanvraag doen. De locatie moet openbaar, gemakkelijk bereikbaar en zonder hinder zijn. De organisator moet zorgen voor ten minste een tafel en vier stoelen. De aanvraag wordt beoordeeld door de ambtenaar van de burgerlijke stand. In functie van de weersomstandigheden of omwille van dienstredenen of om elke ander reden kan, ondanks eerdere afspraken, de ambtenaar van de burgerlijke stand, steeds beslissen het huwelijk te voltrekken in het gemeentehuis, zonder motivering.

(besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2022)

Hoe aanvragen?

Wanneer jullie willen huwen, gelieve het e-loketformulier in te vullen, minstens drie weken voor de geplande huwelijksdatum. Best is het enkele maanden voor de geplande huwelijksdatum het formulier in te vullen.

Het is niet nodig een afspraak te maken. Je kan telefonisch contact opnemen wanneer je vragen hebt.

De dienst Burgerzaken zorgt zelf voor de nodige documenten, behalve bij niet-Belgen. Niet-Belgen die willen huwen hebben vaak documenten uit het buitenland nodig. Het verkrijgen van deze documenten kan enkele maanden in beslag nemen.

Vervolgens word je door de dienst Burgerzaken uitgenodigd om de huwelijksaangifte te komen doen.

Eventueel kan je getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij de huwelijksplechtigheid. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.

Op de huwelijksdag word je door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden. De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op in de databank Akten Burgerlijke Stand. Die akte geldt als bewijs van huwelijksvoltrekking.

Indien gewenst krijg je (voor 20 euro) een huwelijksboekje, waarin bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Het burgerlijk huwelijk kan minimaal 15 dagen en uiterlijk 6 maanden na de huwelijksaangifte voltrokken worden. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Kostprijs

Op weekdagen: gratis

Op zaterdag of brugdag: 100 euro. Op zon- en feestdagen: 200 euro.

Op andere locaties dan het gemeentehuis: 100 euro.

Reglement

Artikelen uit het Burgerlijk Wetboek.

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn: 18 jaar zijn, vrijwillige toestemming van beide partners, niet gehuwd zijn met een andere persoon, verbod op schijnhuwelijk (vreemdeling wil enkel verblijfsrecht krijgen).

Uitzonderingen

Wonen jullie in het buitenland?

Dan kan je aangifte doen in je laatste woonplaats, in de woonplaats van je partner of de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen).

Wat meebrengen?

Beide partners moeten hun identiteitskaart of verblijfskaart meenemen.
Niet-Belgen: buitenlandse documenten.