Huwelijk - aanvraag

Maak een afspraak

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. De huwelijksplechtigheid vindt plaats in het gemeentehuis.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe aanvragen?

 • Het huwelijk gebeurt in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

 • Best maak je maximum 6 maanden en minstens 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum een afspraak. De gemeente zorgt zelf voor het verzamelen van de nodige documenten, behalve bij niet-Belgen. Niet-Belgen die willen huwen hebben zeer dikwijls documenten uit het buitenland nodig. Het verkrijgen van deze documenten kan enkele maanden in beslag nemen.

 • Vervolgens wordt je door de dienst Burgerzaken uitgenodigd voor het opmaken van de huwelijksaangifte.
 • Eventueel kan je getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij je huwelijksvoltrekking en om de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.
 • Je wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
 • De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
 • Indien gewenst krijg je een trouwboekje (kostprijs: 20 euro), waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Kostprijs

Op weekdagen: gratis

In het weekend en op brugdagen: 75 euro.

Reglement

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek.

Huwelijksvoltrekkingen vinden plaats:

 • op weekdagen tussen 8.30 en 11.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur
 • op zaterdagen en brugdagen van 10.00 tot 12.30 uur. 
 • Op zon- en feestdagen zijn er geen huwelijken.

In 2018 is het niet mogelijk te huwen op volgende dagen: 

maandag 1 januari
dinsdag 2 januari
maandag 2 april
dinsdag 1 mei
donderdag 10 mei
maandag 21 mei
woensdag 11 juli
zaterdag 21 juli
woensdag 15 augustus
vrijdag 7 september
vrijdag 12 oktober vanaf 10.30 uur
donderdag 1 november
vrijdag 2 november
donderdag 15 november
maandag 24 december vanaf 11.30 uur
dinsdag 25 december
woensdag 26 december
maandag 31 december vanaf 11.30 uur.

In 2019 is het niet mogelijk te huwen op volgende dagen:

dinsdag 1 januari
woensdag 2 januari
maandag 22 april
woensdag 1 mei
donderdag 30 mei
maandag 10 juni
donderdag 11 juli
donderdag 15 augustus
vrijdag 6 september
vrijdag 1 november
zaterdag 2 november
vrijdag 15 november
dinsdag 24 december vanaf 11.30 uur
woensdag 25 december
donderdag 26 december
dinsdag 31 december vanaf 11.30 uur

Uitzonderingen

Wonen jullie in het buitenland?

Dan kan je aangifte doen in je laatste woonplaats, in de woonplaats van je partner of de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen).

Wat meebrengen?

 • Beide partners moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • Een kopie van de identiteitskaarten van de getuigen.