Huwelijksaangifte

Maak een afspraak

Met een huwelijksaangifte verklaren twee partners dat ze willen huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De huwelijksaangifte is een officieel document en wordt opgemaakt na de eerste aanvraag van een huwelijk.

De huwelijksaangifte is de tweede stap vooraleer het huwelijk wordt voltrokken.

Voorwaarden

Een afspraak voor een huwelijksaangifte kan je pas maken nadat je eerste aanvraag voor een huwelijk is gebeurd.

Bij een afspraak voor een huwelijksaangifte wordt de aangifte enkel ondertekend en heeft de dienst Burgerzaken al het voorbereidende werk afgerond.
 

Hoe aanvragen?

Doe eerst een eerste aanvraag voor je huwelijk via deze link.

Maak een afspraak.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door een van de partners mits een volmacht.

Wat meebrengen?

Toekomstige echtgenoten die zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meenemen:

  • een kopie van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
  • een identiteitsbewijs
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.