Info voor sportclubs, verenigingen en jeugdbewegingen

Wat moet je ondernemen wanneer er een besmetting vastgesteld wordt bij een van de leden van je sportclub, vereniging of jeugdbeweging?

Verschillende factoren spelen een rol om de daaropvolgende aanpak te bepalen. Bijgevoegd schema (beslisboom) helpt je alvast op weg.

We dringen er op aan dat je de besmetting zeker ook meldt bij onze referentiepersoon COVID-19. Hij kijkt dan of jullie extra sturing en ondersteuning nodig hebben. Dat kan online via de link op deze pagina.

Voorbeeldbrieven

In het kader van een besmetting bij een sportclub, vereniging of jeugdbeweging is heldere communicatie naar alle leden van cruciaal belang. Samen met de Eerstelijnszone stelde de gemeente een aantal voorbeeldbrieven op die hierbij ingezet kunnen worden. Er zijn versies voor sportclubs en voor andere verenigingen.

  • Algemene mailing aan leden en ouders
  • Brief voor laagrisicocontacten
  • Brief voor hoogrisicocontacten