Gemeentelijk infoblad

Het gemeentelijke infoblad valt bij alle inwoners van Leopoldsburg in de brievenbus. Dit magazine in kleur probeert iets meer achtergrondinformatie te geven bij gemeentelijke projecten en thema's. Alle gemeentelijke- en OCMW-diensten kunnen aan bod komen.

Het infoblad verschijnt zes maal per jaar:

  • Infoblad januari - februari
  • Infoblad maart - april
  • Infoblad mei -juni
  • Infoblad juli-augustus
  • Infoblad september-oktober
  • Infoblad november-december

Zowel de redactie als de lay-out van het infoblad gebeurt door de communicatiedienst, in samenwerking met de andere gemeentelijke- en OCMW-diensten.