Infoborden/aankondigingsborden

Aan de invalswegen staan draagconstructies opgesteld waarin insteekborden geschoven kunnen worden.

Verenigingen zonder winstoogmerk, scholen, gemeentelijke diensten en gemeentelijke
adviesraden van Leopoldsburg mogen hierin infoborden plaatsen om hun activiteiten aan te kondigen. Hiervoor heeft de organisator een vergunning nodig. De aanvragen voor deze vergunningen worden behandeld door de communicatiedienst.

Let op: enkel de draagconstructies van de gemeente mogen gebruikt worden. Zelfgemaakte borden en richtingaanwijzers plaatsen op het openbaar domein is niet toegelaten, deze moeten onmiddellijk verwijderd worden.

Deze draagconstructies staan opgesteld langs deze invalswegen van Leopoldsburg:
1) Hechtelsesteenweg
2) Corspelsestraat
3) Antwerpsesteenweg
4) Lommelsesteenweg
5) Beringsesteenweg
6) Hamsesteenweg

Hoe een vergunning aanvragen?

Je kunt je vergunning aanvragen via het thuisloket (een link naar het thuisloket vind je bovenaan en onderaan deze pagina).

Indien er in de gevraagde periode nog plaats is bij de infoborden, ontvang je een schriftelijke goedkeuring (vergunning) van het gemeentebestuur.

De aanvraag mag ten vroegste 7 maanden voor de activiteit gebeuren en ten laatste 10 dagen voor de datum van de aan te kondigen activiteit. De vergunning vermeldt vanaf welke datum je de borden mag plaatsen (maximum 4 weken voor de activiteit) en op welke dag je de borden ten laatste moet verwijderen.

Indien een organisator een activiteit organiseert die meerdere keren per jaar plaatsvindt,
kan die ten vroegste vijf werkdagen voor het aflopen van een vergunning een aanvraag tot
verlenging indienen. Een verlenging kan voor maximaal 4 weken per keer toegestaan
worden.

Welke borden mogen gebruikt worden?

Organisatoren mogen zelf zorgen voor de nodige borden. Deze borden moeten volgende afmetingen hebben:
- lengte: 250 cm
- hoogte: 39 cm
- dikte: 10 tot 12 mm

Organisatoren hebben ook de mogelijkheid om borden te ontlenen bij de gemeentelijke technische dienst. Meer info: technischedienst@leopoldsburg.be of tel. 011 29 39 70 (onthaal gemeentehuis).

De organisator staat zelf in voor het beschilderen of beplakken van deze borden. De organisator staat ook zelf in voor het plaatsen en terug ophalen van de aankondigingsborden op de verschillende locaties. 

Het volledige reglement kan je downloaden via de link op deze pagina.