Gemeentelijk infomagazine

Het gemeentelijke infomagazine valt bij alle inwoners van Leopoldsburg in de brievenbus. Dit magazine in kleur probeert iets meer achtergrondinformatie te geven bij gemeentelijke projecten en thema's. Alle gemeentelijke- en OCMW-diensten kunnen aan bod komen.

Het infomagazine verschijnt zes maal per jaar:

  1. januari - februari
  2. maart - april
  3. mei -juni
  4. juli-augustus
  5. september-oktober
  6. november-december

Zowel de redactie als de lay-out van het infomagazine gebeurt door de communicatiedienst, in samenwerking met de andere gemeentelijke- en OCMW-diensten.

Tot en met 2019 verscheen dit infomagazine onder de naam gemeentelijk infoblad.


Uitagenda

Wil je als vereniging uit Leopoldsburg je activiteiten (die in Leopoldsburg plaatsvinden) publiceren in de UiT-agenda in het gemeentelijk Infomagazine? Bezorg ons dan je activiteiten via de UiT-databank. Elke vereniging uit onze gemeente kan eenvoudig zelf activiteiten invoeren in de UiT-databank (via www.uitdatabank.be). Zo verschijnen deze activiteiten op de website www.uitinleopoldsburg.be of www.leopoldsburg.be/uitagenda. Zie ook de info voor sportclubs onderaan deze pagina.

Activiteiten die georganiseerd worden door verenigingen uit Leopoldsburg en die in Leopoldsburg plaatsvinden en die op de 9de van de maand december, februari, april, juni, augustus of oktober op www.leopoldsburg.be/uitagenda gepubliceerd staan, verschijnen in het infomagazine van de daaropvolgende maand.

Voer je activiteiten dus tijdig in!

Activiteiten die je op papier of via e-mail bezorgt, kunnen we helaas niet opnemen in de kalender van het infomagazine.

Voor de sportclubs

De reguliere activiteiten van sportclubs (wedstrijden, lessen, trainingen e.d.) worden niet opgenomen in het infomagazine. Niet-reguliere activiteiten van sportclubs (zoals bijvoorbeeld een eetdag) worden wel opgenomen in het infomagazine. Er wordt wel jaarlijks een sportgids uitgegeven met daarin een overzicht van de sportclubs, met hun trainings- en lesmomenten.