Infrabel - voor vragen en opmerkingen over de spoorweginfrastructuur

Voor vragen of opmerkingen i.v.m. werken aan het spoor en onderhoud van spoorbermen en –taluds kan je terecht bij Infrabel:

contact@infrabel.be of 02/525 22 11