Informatie installatievergadering 2 januari 2019

Hier vind je de wettelijk verplichte en andere belangrijke informatie omtrent de installatievergadering van de gemeenteraad te Leopoldsburg.

 1. Uitnodiging en agenda voor de installatievergadering op 2 januari 2019.
  Bijlage vanwege de uittredend voorzitter van de gemeenteraad.

 2. Informatienota voordrachtsakte politieraad
  Bijlage vanwege burgemeester en wd. algemeen directeur

 3. Document onverenigbaarheden
  Dit ONDERTEKEND document dient uiterlijk op 24 december 2018 om 12.00 uur toe te komen op het gemeentesecretariaat of een scan van het getekend document naar dany.punie@leopoldsburg.be

 4. Document toestemming opzoeking
  Tijdens de installatievergadering worden de geloofsbrieven van de toekomstige raadsleden nagekeken. Gelieve het ONDERTEKEND document (met aanduiding van je keuze) uiterlijk op 24 december 2018, om 12.00 uur, toe te laten komen op het gemeentesecretariaat of een scan van het getekend document naar dany.punie@leopoldsburg.be
  Indien je zelf geen toestemming geeft, moet je zelf een uittreksel uit het bevolkingsregister alsook een uittreksel uit het strafregister model 1, aanvragen en het uiterlijk op 24 december 2018 toesturen aan het gemeentesecretariaat of een scan van het document naar dany.punie@leopoldsburg.be

 5. Afstand van mandaat
  Een verkozen gemeenteraadslid dat vóór zijn installatie afstand wil doen van zijn mandaat, brengt de gemeenteraadsvoorzitter daarvan schriftelijk op de hoogte. Afstand doen van het mandaat van gemeenteraadslid gebeurt best zo snel mogelijk maar kan uiterlijk nog op de installatievergadering voor de installatie van de gemeenteraadsleden.

  Gelieve alvast jouw mogelijke opvolger deze documenten te bezorgen.


 6. Overzicht van de belangrijke data.

Wanneer Wat Locatie
04/12/2018 Versturen “Uitnodiging en agenda voor de installatievergadering” en “Informatienota voordrachtsakte politieraad” Nvt.

12/12/2018
19:00 tot 19:30

Indienen voordrachtsakten politieraadsleden Gemeentehuis Vergaderzaal Heppen (naast bureel Burgemeester)
14/12/2018 Ter inzage leggen van de kandidatenlijst politieraad Gemeentesecretariaat (Liefst op afspraak)
25/12/2018 (*) Laatste datum indienen akten van voordracht (voorzitter gemeenteraad, schepenen, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) en leden (**) bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)) Gemeentesecretariaat (Liefst op afspraak)

02/01/2019
19:30 uur

Installatievergadering gemeenteraad met aansluitend eerste vergadering van “De raad voor maatschappelijk welzijn” Raadszaal gemeentehuis

(*) 25/12/2018: hierbij stellen we voor om gezien de feestdagen, deze akten binnen te brengen voor 24 december om 12 uur, of na afspraak met de wd. algemeen directeur.

(**) In toepassing van het decreet lokaal bestuur bedraagt het aantal leden (uitgezonderd de voorzitter) van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), in Leopoldsburg 8. De berekening, conform artikel 91 van het decreet Lokaal Bestuur geeft volgende verdeling:

 

Fractie                 aantal
CD&V 9 25 0.36 8 2.88 2 0.88 1 3
SP.a 8 25 0.32 8 2.56 2 0.56   2
NV-A 4 25 0.16 8 1.28 1 0.28   1
Vlaams Belang 2 25 0.08 8 0.64 0 0.64 1 1
Pro 2 25 0.08 8 0.64 0 0.64 1 1