Investeringen in 2022: focus op wegen, fietsinfrastructuur en veilige schoolomgevingen

Voorbije woensdag kwam de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn voor de laatste keer dit jaar (digitaal) samen en traditioneel stond ook nu de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 op de agenda. Dat plan geeft weer wat het gemeentebestuur in de komende jaren wil realiseren.

We geven graag een overzicht van de belangrijkste investeringen voor 2022.

Financieel gezond

De gemeente Leopoldsburg kent een gezond financieel evenwicht en dat blijft behouden in het aangepaste meerjarenplan. De belastingen zullen niet verhoogd worden. De uitgaven voor de exploitatie blijven nagenoeg op hetzelfde niveau als de voorbije jaren. In 2022 voorziet het bestuur voor bijna € 11 miljoen aan investeringen, maar daartegenover staan inkomsten (vooral subsidies) voor een bedrag van meer dan € 7,8 miljoen.

Wegen, fietspaden en Hoppinpunten

Het komende jaar zal er volop geïnvesteerd worden in de vernieuwing en de aanleg van wegen en fietsinfrastructuur. De weg en de riolering zullen vernieuwd worden in de Toekomststraat, de Molenstraat, de Immertstraat, de Lidostraat, de Emiel Verhaerenstraat, de Kampagnestraat en de Boskantstraat. Ook voor de heraanleg van de Kanaalstraat zullen de eerste voorbereidingen getroffen worden. De effectieve vernieuwing hiervan staat in 2023 op de planning. In de Merkemlaan zullen parkeerplaatsen aangelegd worden.

De Fernand Van Baelstraat zal heringericht worden voor een veiligere schoolomgeving en tegelijk worden de stoepen in de Adjudant De Keyserstraat aangepakt. Nog voor de schoolgaande jeugd zal de fietsvoorziening van Immert tot Heppen verbeterd worden. En ook het toeristische fietspad tussen de Hengstbergen en de Merel wordt vernieuwd. Er is eveneens budget voorzien voor de opwaardering van de trage wegen tussen de Korteweg en de Kruisstraat en tussen de Sint-Amandinastraat en de Leoniastraat. Tot slot is ook de aanleg van het toeristisch fietspad naar Bosland voorzien in 2022.

Het Vlaams Departement Mobiliteit is volop bezig met de introductie van Hoppinpunten als nieuwe mobiliteitsknooppunten waar mensen kunnen overstappen van de ene naar de andere vervoersmethode. Ook in Leopoldsburg komen er drie Hoppinpunten. Er komt een regionaal Hoppinpunt aan het station en twee lokale Hoppinpunten aan de kerken van Heppen en Strooiendorp.

Andere grote investeringen

Uiteraard staat de verdere afwerking van het WO II-museum Liberation Garden op het programma. Daarnaast wordt gestart met de bouw van een jeugdcentrum en een welzijnscampus op de site van kwartier IJzer. In het cultuurcentrum en de sporthal komen aangepaste ventilatiesystemen en er zal geïnvesteerd worden in duurzame verlichting en verwarming.

Gepubliceerd op maandag 20 december 2021 9.53 u.