Publieke raadpleging over startnota leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Van 2 maart tot en met 30 april 2021 organiseert de Vlaamse overheid de publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen).

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen). Het plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg (waaronder Leopoldsburg) en Vlaams-Brabant.

Dit GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd.

De startnota is van 2 maart 2021 tot en met 30 april 2021 ter inzage:

Er wordt een digitaal publiek participatieproject (webinar) georganiseerd telkens van 19.00 tot 21.00 u. op donderdag 25 maart 2021, dinsdag 30 maart 2021, donderdag 15 april 2021, dinsdag 20 april 2021 en donderdag 22 april 2021.

De startnota wordt toegelicht en je kan vragen stellen aan de opstellers van het plan. Tijdens de publieke raadpleging (na het Webinar) wordt eveneens een online toelichting op de website van het Departement Omgeving geplaatst. Gezien de maatregelen inzake de Corona-besmetting is het noodzakelijk vooraf in te schrijven via tel. 02 553 38 00 of online via de website van het Departement Omgeving.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk 30 april 2021 via de website van het Departement Omgeving. Reageren kan ook per brief. Overhandig je brief (opnieuw na afspraak), tegen ontvangstbewijs aan de gemeente, dienst ruimtelijke ordening of verstuur je brief naar het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7 te 1000 Brussel.

Gepubliceerd op maandag 1 maart 2021 13.42 u.