Jacht op everzwijnen in juni • Doorgangsverbod van 20.00 tot 6.00 uur

De overlast van everzwijnen is in Leopoldsburg groot. De dieren leven op het militair domein, maar komen tot in de wijken om in tuinen te zoeken naar eten. Dat zorgt voor overlast, onveilige situaties en schade aan tuinen, omheiningen…

Het gemeentebestuur, Defensie en het Agentschap Natuur en Bos werken nauw samen met de jagers om het aantal in toom te houden. We stellen echter vast dat drukjachten alleen hiervoor niet voldoende zijn. Daarom is er na overleg beslist om tijdens de maand juni ’s nachts te jagen in de rand van het militair domein.

Waarom gaan ze jagen?

We hebben er geen probleem mee dat er everzwijnen wonen op het militair domein. Het probleem is vooral dat de dieren naar de bewoonde gebieden trekken om daar naar voedsel te zoeken. Daarbij richten ze erg veel schade aan en creëren ze gevaarlijke (verkeers)situaties.

Everzwijnen zijn meester in het aanpassen aan de verstedelijkte omgeving. Daardoor leren ze in te schatten waar en wanneer het veilig is om de bewoonde omgeving te betreden om bijvoorbeeld eten te zoeken in de tuinen. De ‘rust’ in de bewoonde omgeving wordt voor everzwijnen nog versterkt doordat jacht of bestrijding in bewoond gebied erg moeilijk is. Door in de rand van het militair domein te gaan jagen, wil men de dieren vooral laten merken dat deze rand gevaarlijk is, zodat ze op het militair domein zelf zouden blijven.

Waar gaan ze jagen?

Er zal gejaagd worden in drie zones:

  • Het Koninklijk Park en het Nieuw Park
  • Zone Malakoff
  • Schrikheide

Op het plan kan je zien waar deze zones zich bevinden. We plaatsen ook waarschuwingsborden aan de toegangen tot deze zones.

Wanneer gaan ze jagen?

Er zal ‘s nachts gejaagd worden tussen 20.00 en 6.00 uur, van maandag tot en met vrijdag. Op zaterdag- en zondagavond wordt er dus niet gejaagd. Tijdens de jacht heerst er een strikt
doorgangsverbod voor iedereen (wandelaars, fietsers…), ook voor mensen met een doorgangsbewijs. De burgemeester vaardigde dit verbod uit omwille van veiligheidsoverwegingen. Houd dus zeker ook je huisdier aan de leiband als je in de buurt van deze zones komt!

Waarom 's nachts?

Everzwijnen laten zich overdag nauwelijks zien. Dan rusten ze in hun nest. Ze gaan vooral 's nachts op zoek naar eten en daarom wordt er ook 's nachts gejaagd.

Ik woon in de buurt van zo’n jachtzone. Is dat wel veilig?

Ja. Je kunt ook na 20.00 uur nog in je tuin zitten. Er wordt sowieso niet in de richting van huizen geschoten. Bovendien zitten de jagers op een hoogzit en schieten ze naar beneden, zodat een kogel zich bij een gemist schot altijd in de grond boort.

Wat kan je nog doen om everzwijnen weg te houden?

Vooral – en dat geldt voor alle ongedierte – zorg ervoor dat de dieren in jouw tuin geen eten kunnen vinden. Voeder de everzwijnen zeker niet en gooi geen etensresten in je tuin!

Meer tips vind je in dit bericht op onze website.

Vragen?

Zit je nog met vragen over deze jacht? Neem dan contact op via info@leopoldsburg.be.

Gepubliceerd op woensdag 24 mei 2023 14 u.