De Kampse cultuurprijs - procedure

Hoe word je verdienstelijk lid?

  1. In de loop van de maand september ontvangt elke vereniging die aangesloten is bij de cultuurraad een mail met de vraag om 1 of 2 leden aan te duiden als ‘verdienstelijke leden’
  2. De vereniging geeft uiterlijk op 30 september 2022 de naam en contactgegevens van de verdienstelijke leden door aan de cultuurraad
  3. De cultuurraad kijkt na of de doorgegeven leden voldoen aan de voorwaarden om aangeduid te worden als ‘verdienstelijk lid’
  4. In de loop van de maand januari nodigt de cultuurraad de verdienstelijke leden uit om aanwezig te zijn op de het uitreikingsevent van de Kampse cultuurprijs
  5. Op het uitreikingsevent in februari worden de verdienstelijke leden op het podium in de bloemetjes gezet

Hoe win je de Kampse Cultuurprijs?

1. Kandidaturen

Iedereen kan kandidaturen indienen in de periode 1 september tot en met 30 november. De cultuurraad brengt de aangesloten vereniging per mail op de hoogte en publiceert een geheugensteuntje in de september editie van het gemeentelijke infoblad om te laten weten dat kandidaturen kunnen worden ingediend.

Je geeft een kandidatuur door via dit formulier.

2. Nominaties

De kandidaturen die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor nominatie.

De jury, die samengesteld wordt door de cultuurraad, toetst de kandidaturen aan de voorwaarden en selecteert de kandidaturen die genomineerd worden. De genomineerde kandidaturen komen in aanmerking voor de Kampse cultuurprijs.

3. Stemming

De bij de Cultuurraad aangesloten verenigingen worden uitgenodigd voor de stemming. Elke vereniging heeft 1 stem om uit te brengen op één van de genomineerden.

4. Winnaar

De genomineerde met de meeste stemmen wint de Kampse cultuurprijs. Bij een gelijk aantal stemmen bepaalt de jury wie wint.

5. Bekendmaking

Alle genomineerden of de personen die de genomineerden vertegenwoordigen worden uitgenodigd op het uitreikingsevent in februari. Op het uitreikingsevent wordt bekendgemaakt wie de Kampse cultuurprijs wint.