Kerkhovenweg en fietspad Bosland - stand van zaken

Woensdagavond kwam de commissie algemene zaken samen om een aantal belangrijke mobiliteitsdossiers te bespreken. De mobiliteitsambtenaar en het clusterhoofd ruimte gaven tekst en uitleg over onder andere de Kerkhovenweg en het fietspad naar Bosland.

Fietspad naar Bosland

De gemeente Leopoldsburg gaat in samenwerking met Hechtel-Eksel een toeristisch fietspad aanleggen dat onze gemeente verbindt met Bosland. Het zal gedeeltelijk langs de Kerkhovenweg lopen en via de Visbeddenstraat verder langs de schietvelden tot in Hechtel-Eksel leiden.

Betere fietspaden

Dankzij dit project zullen er langs de Kerkhovenweg tussen de Koningin Louisa-Marialaan en de Visbeddenstraat aanliggende, verhoogde fietspaden aangelegd worden. Ook hier zal de snelheid voor de auto’s verlaagd worden naar 50 km/u en komt er mogelijk een trajectcontrole om dit te handhaven. Ter hoogte van de Visbeddenstraat komt er een veilige oversteekplaats voor fietsers.

Tussen de Visbeddenstraat en de Lommelsesteenweg zullen de klinkers van de fietspaden weggehaald worden en zullen deze geasfalteerd worden om het comfort voor de fietsers te verhogen. In dit gedeelte van de Kerkhovenweg verwachten we in de toekomst immers nog rioleringswerken en wanneer deze aangepakt worden, zullen er ook in dit gedeelte aanliggende, verhoogde fietspaden komen.

Gepubliceerd op vrijdag 22 april 2022 16.06 u.