Kerkje Geleeg maakt plaats voor nieuwe school

Het schepencollege heeft beslist om een omgevingsvergunning toe te kennen aan de Broeders van Liefde voor het afbreken van de kerk van het Geleeg om er een nieuwe wijkschool te bouwen. Daarmee staat het licht op groen en kunnen de werken binnenkort van start gaan.

Sporthal wordt kerk

Eind 2018 nam de parochie van het Geleeg afscheid van haar kerkgebouw. Het gebouw werd in 1962 oorspronkelijk gebouwd als sporthal, maar werd onmiddellijk in gebruik genomen als kerk. Het heeft dus meer dan 50 jaar dienst gedaan. In 1989 liet de toenmalige pastoor Raymond Elsen naast het gebouw een moderne, stalen klokkentoren neerzetten. Tot die tijd kwam het geluid van de luidende klokken uit trechtervormige luidsprekers die boven op het dak hingen.

Kerk wordt school

Met het verdwijnen van de liturgische diensten moest er een nieuwe bestemming gezocht worden voor het gebouw. De gemeente Leopoldsburg ging daarvoor samenzitten met Scouts Geleeg, de Broeders van Liefde en de parochie om te zien wat de mogelijkheden zouden zijn. Het plein waar de kerk staat, speelt immers een belangrijke rol in de wijk. Hier liggen ook de bibliotheek en de sporthal en de scouts hebben er pas hun nieuwe lokalen gebouwd. Het is eigendom van de kerkfabriek van de parochie Heilig Sacrament te Leopoldsburg en werd op 1 februari 2016 in erfpacht gegeven aan Scouts Geleeg Leopoldsburg vzw.

De Broeders van Liefde zagen meteen de mogelijkheid om hier een nieuwe school op te richten. Het bestaande wijkschooltje van Sint-Michiel is immers totaal uitgeleefd en renovatie is geen optie. In eerste instantie werden de mogelijkheden bekeken om het bestaande gebouw in te richten als schoolgebouw. Dat bleek echter geen haalbare kaart. Daarom besliste men om het gebouw af te breken en een nieuw schoolgebouw in de plaats te zetten, waarin maximaal 120 leerlingen een plaats moeten krijgen.

Op het terrein waar op dit moment het wijkschooltje staat, zal de speelplaats ingericht worden.

Gepubliceerd op donderdag 2 september 2021 14 u.