Kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad is een inspraakorgaan voor kinderen uit Leopoldsburg. Jaarlijks wordt de kindergemeenteraad samengesteld uit leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de verschillende basisscholen. Hier gaat in september telkens een campagne en verkiezingsronde in de scholen aan vooraf.

De leden van de kindergemeenteraad – met een eigen kinderburgemeester en kinderschepenen - vertegenwoordigen in de eerste plaats de kinderen van Leopoldsburg. Zij kunnen de problemen, wensen en ideeën van kinderen kenbaar en bespreekbaar maken aan het gemeentebestuur.

De kindergemeenteraad komt een vijftal keer samen. Tijdens een van de eerste overlegmomenten bepalen de kinderen zelf het thema waarrond ze willen werken. Dat kan gaan over activiteiten, sport, cultuur, verkeer, milieu, ruimte,… Het jaar wordt afgesloten met een heuse kinderfuif.

Bekijk hier de verslagen van de kindergemeenteraad