Klimaatbomen in de Boskantstraat en de Tunnelstraat

De gemeente Leopoldsburg neemt deel aan het project Klimaatbomen. Elk jaar planten wij nieuwe bomen aan in onze gemeente. Dit jaar komen de bomen in de Boskantstraat en de Tunnelstraat.

CO2-bossen

Limburg.net draagt al sinds 1998 zijn steentje bij om de CO2-uitstoot van de huisvuilverbrandingsinstallatie in Houthalen te compenseren. Het doet dit via de aanplant van CO2-bossen in samenwerking met BOS+, een organisatie die zich inzet voor bosbehoud, beter en meer bos in Vlaanderen en de wereld. Ook in Leopoldsburg is zo’n bos aangeplant, in de Engenstraat.

Klimaatbomen

Eind 2017 werd dit project uitgebreid: elke gemeente krijgt jaarlijks een aantal klimaatbomen om aan te planten in wijken en buurten. Voor onze gemeente betekent dit jaarlijks een 60-tal bomen. Over welke boomsoort waar kan worden aangeplant – kortom: een soort van kwaliteitscontrole – werkt Limburg.net samen het Centrum voor Duurzaam Groen, een samenwerkingsverband van het provinciebestuur, de PXL, de Winning en Limburg.net.

Klimaatverandering is niet enkel een probleem van de toekomst. Het is een van de grootste uitdagingen op dit moment. Immers, nu al veroorzaakt de klimaatverandering schade aan ecosystemen en vallen er klimaatslachtoffers: poolkappen smelten, gletsjers krimpen, de zeespiegel stijgt, koraalriffen verbleken, overstromingen en zware stormen nemen toe en extreme droogte veroorzaakt honger en oorlog en zet hele bossen in brand.

Met dit project willen we ons steentje - of beter: ons boompje - bijdragen en een positieve oplossing bieden. Want bomen zijn tastbaar. Bomen bezitten heel wat positieve functies. En niet onbelangrijk: een boom helpt ons om het klimaat en onze leefomgeving te verbeteren. Een boom zorgt voor verkoeling in de warme zomer (hitte-eilandeffect), gaat verdroging tegen (hij houdt verdamping tegen), filtert de lucht (fijn stof), zorgt voor leven in straten en buurten (biodiversiteit), neemt CO2 op en geeft zuurstof (O2) af. Kortom, bomen dragen bij aan een gezond woon-, werk- en leefklimaat.

Maar de gezondheid van een boom hangt ook af van het klimaat waarin de boom groeit. Bomen zorgen voor ons, maar wij moeten ook zorg dragen voor bomen. Als burger kan je zelf ook iets doen voor het klimaat in je eigen tuin. Plant een boom in je tuin, aangepast aan de grootte van je tuin: “Klimaatboom zoekt Tuin” (www.limburg.net/klimaatboomzoekttuin). Ook met de scholen in onze gemeente is er zo’n samenwerking: “Klimaatboom zoekt Speelplaats”. Een aantal scholen hebben intussen een klimaatboom aangeplant. Deze projecten zijn een verdere uitbreiding van het Limburg.net-project.

Sinds de start van het project eind 2017 werden in de Limburgse gemeenten al meer dan 3.000 klimaatbomen aangeplant.

Nieuwe bomen

Ook dit jaar planten we dus een 60-tal bomen aan. Deze komen in de vernieuwde Boskantstraat en in de Tunnelstraat. We houden uiteraard maximaal rekening met schaduwval, inritten...

Meer info

Gepubliceerd op woensdag 25 oktober 2023 15.28 u.