Klimaatboom zoekt speelplaats

Gemeente Leopoldsburg ondersteunt scholen bij het vergroenen van hun speelplaatsen. Op de speelplaats van methodeschool Ondersteboven in Leopoldsburg werd een klimaatboom geplant. Dit kadert in het project ‘Klimaatboom zoekt Speelplaats’ van Limburg.net.

Limburg.net draagt al sinds 1998 zijn steentje bij om de CO2-uitstoot van de inzameling en verwerking van het afval te neutraliseren. Het doet dit via de aanplant van CO2-bossen in samenwerking met BOS+ en via klimaatbomen in buurten, wijken, scholen en tuinen.

Ruimte voor bomen...

Eind 2017 werd dit project uitgebreid: elke gemeente krijgt jaarlijks een aantal klimaatbomen om aan te planten in wijken en buurten. Voor onze gemeente betekent dit jaarlijks een 60-tal bomen. Hiervoor werkt Limburg.net nauw samen met het Centrum voor Duurzaam Groen.

... zoekt speelplaatsen

Begin 2019 werd dit project verder verbreed naar “Klimaatboom zoekt Speelplaats”. Elke school krijgt minstens 1 klimaatboom om haar speelplaats te vergroenen. Verschillende scholen in onze gemeente zijn bezig met de vergroening van hun speelplaatsen. De gemeente wil hen hierbij helpen en ondersteunen. De werken op de speelplaatsen worden dan ook uitgevoerd in samenwerking met de leerlingen van de verschillende scholen door de Winning en de gemeentelijke technische dienst.

Waarom bomen planten?

Klimaatverandering is niet enkel een probleem van de toekomst. Het is één van de grootste uitdagingen op dit moment. Immers, nu al veroorzaakt de klimaatverandering schade aan ecosystemen en vallen er klimaatslachtoffers: poolkappen smelten, gletsjers krimpen, de zeespiegel stijgt, koraalriffen verbleken, overstromingen en zware stormen nemen toe en extreme droogte veroorzaakt honger en oorlog en zet hele bossen in brand.

Met dit project wil het gemeentebestuur haar steentje - of beter: boompje - bijdragen en een positieve oplossing bieden. Want bomen zijn tastbaar. Bomen bezitten heel wat positieve functies. En niet onbelangrijk: een boom helpt ons om het klimaat en onze leefomgeving te verbeteren. Een boom zorgt voor verkoeling in de warme zomer (hitte-eilandeffect), gaat verdroging tegen (hij houdt verdamping tegen), filtert de lucht (fijn stof), zorgt voor leven in straten en buurten (biodiversiteit), neemt CO2 op en geeft zuurstof (O2) af. Kortom, bomen dragen bij aan een gezond woon-, werk- en leefklimaat.

Gepubliceerd op maandag 2 maart 2020 9.33 u.