Leopoldsburg polst mogelijke partners voor bestuurskrachtanalyse

Vanavond vond er een overleg plaats tussen het college van burgemeester en schepenen en de fractieleiders van de meerderheid en oppositie. Op dit overleg werd beslist om een schrijven te richten aan mogelijke partners om een gemeenschappelijke bestuurskrachtanalyse te maken.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 1 juni 2022 werd gesteld dat een gemeente van 16.000 inwoners zoals Leopoldsburg de schaalgrootte mist om een efficiënt beleid te voeren. Burgemeester Wouter Beke heeft toen geantwoord dat het college op zich geen tegenstander is van een fusie, maar dat daar geen actieve plannen rond zijn. De oppositiepartijen boden aan om deel te nemen aan een open gesprek over de toekomst van onze gemeente. Het college besloot om hierop in te gaan en heeft de fractieleiders vanavond uitgenodigd voor een overleg met een open blik.

Het klopt dat onze gemeente voor een aantal uitdagingen staat:

  • We zijn een financieel gezonde gemeente, maar met de huidige prijsstijgingen en loonindexeringen moeten we voorzichtig zijn om ook dit jaar, deze bestuursperiode (2018-2024) en vooral de volgende bestuursperiode (2024-2030) een gezond budget te kunnen voorleggen.
  • Ook organisatorisch zien we dat er altijd meer en meer van ons gevraagd wordt – zowel door de burger als door de hogere overheden – en dat dat met onze personeelsbezetting niet altijd makkelijk is.
  • En door de krapte op de arbeidsmarkt is het steeds moeilijker om bepaalde profielen te vinden.

Toch wil dat niet zeggen dat we nu al beslist hebben dat er een fusie moet komen. Een fusie zou een deel van het antwoord kunnen zijn, maar er zijn ook andere antwoorden op de crisis mogelijk. Alle voor- en nadelen van elke mogelijke oplossing moeten goed tegen elkaar afgewogen worden. Een goed instrument om deze oefening te maken, is een bestuurskrachtanalyse.

Leopoldsburg zal nu een schrijven richten aan omliggende gemeenten met de vraag om zo’n gemeenschappelijke bestuurskrachtanalyse te maken.

Gepubliceerd op maandag 17 oktober 2022 20.30 u.