Lokaal overlegplatform basis- en secundair onderwijs (LOP)

LOP staat voor “Lokaal Overleg Platform”

In Vlaanderen functioneren in verscheidene steden en gemeenten LOP’s voor het secundair onderwijs en het basisonderwijs. In Leopoldsburg is er een LOP basisonderwijs en samen met Beringen is er een LOP secundair.

De LOP’s krijgen ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Voor Leopoldsburg betekent dit dat een deskundige werkzaam voor het Ministerie van Onderwijs mee aan tafel zit tijdens de overlegmomenten

Het LOP bewaakt mede dat alle leerlingen die schoolgaan in Leopoldsburg gelijke en voldoende kansen krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. Het LOP tracht dan ook elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan. Ook ligt er in het LOP secundair een focus op het tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom. 

Het LOP brengt alle onderwijsverstrekkers uit de gemeente samen met partners die van zeer nabij geconfronteerd worden met (on)gelijke kansen binnen het onderwijs.