Losse standplaats wekelijkse markt

Een verkoper die een standplaats wil innemen op de markt, zonder abonnement, kan zich aanmelden bij de markleider, op iedere zaterdag om 8.00 uur, op het kruispunt Vander Elststraat-Leonardstraat.

Voorwaarden

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houder zijn van een 'machtiging als werkgever' en rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen.

De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de 'machtiging als werkgever'.

Het aantal standplaatsen per onderneming is niet beperkt.

Kostprijs

  • Betaling per meter: 1,60 euro.
  • Elektriciteit wordt apart aangerekend