Mantelzorgtoelage

Sinds 2 mei 2017 is het voor mantelzorgers in Leopoldsburg mogelijk om een mantel­zorgtoelage aan te vragen. Op die manier wil het gemeentebestuur van Leopoldsburg zijn waar­dering tonen voor hun vrijwillige inzet. Zij zorgen er immers voor dat zorgbehoeven­den zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen.

Hoeveel?

De mantelzorgtoelage bedraagt 30 euro per maand indien men één zorgbehoevende verzorgt en 40 euro per maand indien men twee zorgbehoevenden verzorgt.

Indien je graag geholpen wordt bij het invullen van de aanvraag, maak je hiervoor een afspraak met de sociale dienst in het gemeentethuis. Breng dan alleszins de nodige bewijsstukken mee:

  • kopie identiteitskaart zorgbehoevende en mantelverzorger
  • bewijs zorgbehoevendheid
  • kopie bankkaart mantelzorgverlener

De maatschappelijk assistente helpt je dan bij het invullen van de aanvraag.

Voor vragen over de mantelzorgtoelage neem je contact op met de sociale dienst in het gemeentehuis.

Voor wie

De mantelzorgtoelage is er voor elke natuurlijke perso­on die niet-beroepsmatig niet-medische hulp- en dienstverlening verstrekt aan de zorgbehoevende. Uiteraard moeten mantel­zorger en zorgbehoevende aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze vind je in het reglement dat je onderaan deze pagina kan downloaden (pdf).

Hoe aanvragen?

Je kan het aanvraagformulier onderaan deze pagina downloaden.
Je vult het aanvraagformulier volledig in en maakt volgende bewijsstukken klaar:

  • kopie identiteitskaart zorgbehoevende en mantelverzorger
  • bewijs zorgbehoevendheid
  • kopie bankkaart mantelzorgverlener

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier en alle bewijsstukken mee naar het gemeentehuis.

Het Comité Sociale Dienst beslist over je aanvraag voor de mantelzorgtoelage. Deze beslissing wordt je toegestuurd.
Als je aanvraag goedgekeurd is, start de uitbetaling van de mantelzorgtoelage de maand volgend op de datum van de aanvraag.

Wat meebrengen?

  • kopie identiteitskaart zorgbehoevende en mantelverzorger
  • bewijs zorgbehoevendheid
  • kopie bankkaart mantelzorgverlener

Bij de sociale dienst kan je enkel terecht op afspraak.
Je kunt een afspraak maken via e-mail of telefoon:
tel. 011 34 92 10 of socialedienst@ocmwleopoldsburg.be