Melding openbaar domein

Via dit webformulier kan je meldingen doen over een gebrek of probleem op het openbaar domein:

  • sluikstorten
  • wegenis
  • signalisatie
  • groen, snoeien
  • straatmeubilair
  • speelterreinen en speeltuigen.

Hoe aanvragen?

  • Vul het webformulier in
  • Omschrijf het probleem en de precieze plaats

Defecte straatverlichting kan je melden bij Fluvius via de link op deze pagina.