Meldpunt discriminatie

Naar aanleiding van 21 maart, ‘Internationale dag tegen discriminatie en racisme’, lanceerde het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding een nieuwe naam en een nieuw logo. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum krijgt de naam UNIA.

UNIA is een onafhankelijke federale openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Dit gebeurt in een geest van dialoog, samenwerking en respect. 
 
Word je gediscrimineerd? Ben je getuige van discriminatie? Klop dan aan bij UNIA.

Ben je jong of oud? Woont je familie hier al duizend jaar, of liggen je roots elders? Ben je hetero of holebi? Ziek of gezond? Rijk of arm? Voor Unia doet het er niet toe, Unia geeft diversiteit alle kansen. Daarom sluiten we de ogen niet voor discriminatie. 
 
Wat kan je verwachten van UNIA?
 
Unia luistert naar je: 

  • Unia informeert je over jouw rechten.
  • is Unia bevoegd om jouw melding te behandelen, dan openen ze een dossier
  • is Unia niet bevoegd, dan brengen ze je in contact met één van hun gespecialiseerde partners

Unia behandelt jouw dossier:

  • ze vragen je om aanvullende informatie om jouw situatie te kunnen analyseren
  • ze peilen naar jouw verwachtingen en bepalen hoe ze te werk zullen gaan
  • ze nemen contact op met de verschillende betrokkenen

Resultaat

  • Unia streeft in de eerste plaats naar dialoog en naar onderhandelde oplossingen
  • in uitzonderlijke gevallen kunnen ze een gerechtelijke procedure opstarten of aan een lopende zaak deelnemen

Wil je discriminatie melden?

Surf naar www.unia.be of bel gratis naar het nummer 0800 12 800 elke werkdag van 9.30 tot 13.00 uur.

Op het nummer 02 212 30 00 kan je Unia bereiken van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur. Adres: Victor Hortaplein 40 bus 40, 1060 Brussel.

Vanaf het najaar 2023 zal het Vlaams Mensenrechteninstituut actief zijn ter bestrijding van dicriminatie voor het Vlaamse landsgedeelte.

Zo kan je bij discriminatie op de private huurmarkt terecht bij het Vlaamse Mensenrechteninsituut. Doe je melding online via https://www.vlaamsmensenrechteninstituut.be/doe-een-melding/ of via vmri@vlaanderen.be.

Lukt dit niet en heb je hulp nodig bij het maken van deze melding? Neem dan contact op met het woonloket via 011 29 39 70 of huisvesting@leopoldsburg.be.

Let op! Een melding doen van discriminatie kan niet anoniem. Je legt de situatie zo concreet mogelijk uit en legt eventueel bewijsstukken voor.