Niet-Belgen: reispaspoort/reispas/paspoort

Maak een afspraak via mail of telefoon.

Enkel vluchtelingen, subsidiair beschermden en staatlozen kunnen dit reisdocument bekomen.

Een Belgisch paspoort is een document om jouw identiteit te bewijzen in de landen. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kan je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over je identiteit en nationaliteit, je handtekening en je foto bevat het ook je vingerafdrukken.

Het paspoort is 2 jaar geldig.

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor je bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Je kunt ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voor wie

Enkel voor vluchtelingen, subsidiair beschermden (onder voorwaarden) en staatlozen.

Andere niet-Belgen vragen hun reispaspoort bij hun consulaat in België.

Voorwaarden

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach, geen schaduwen, geen reflectie op brilglazen, zonder boorden).

Als je pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kan je geen paspoort aanvragen!

Hoe aanvragen?

Je vraagt je internationaal paspoort aan bij het gemeentebestuur van je woonplaats.

Vraag je paspoort zeker op tijd aan. Houd rekening met een leveringstermijn van minstens een week. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

Er bestaan wel spoedprocedures.

Kostprijs

  • Gewone procedure: 71 euro (51 euro voor een minderjarige)

Wat meebrengen?

Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:

  • je verblijfskaart
  • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de I.C.A.O.-normen
  • je oude paspoort (als je er een hebt) of een attest van verlies/diefstal van het paspoort (te verkrijgen bij de politie)
  • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.