Niet-Belgen: verlenging EU+ en F+-kaart

Maak een afspraak

De elektronische vreemdelingenkaart bewijst de machtiging tot verblijf in België van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

De elektronische EU+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf.

De elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg.

Voorwaarden

Je moet reeds beschikken over een EU+ of F+-kaart.

 

Hoe aanvragen?

Voor de verlenging van je E+ of F+-kaart is een afspraak nodig.

Kostprijs

22 euro.

129 euro voor de zeer dringend procedure.

Je kan elektronisch betalen.

Reglement

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

  • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
  • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
  • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Wat meebrengen?

  • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
  • een recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's