Nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan

We zijn van start gegaan met de opmaak van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Dit plan bepaalt het beleid op vlak van verkeer en mobiliteit in Leopoldsburg voor de komende jaren. Heel wat factoren hebben een invloed op de verkeersafwikkeling en kunnen ook rechtstreeks gevolgen hebben voor jou als inwoner.

Hier vind je nuttige documenten met betrekking tot dit mobiliteitsplan.