Nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan: infomoment op 24 september 2019

We zijn van start gegaan met de opmaak van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Dit plan bepaalt het beleid op vlak van verkeer en mobiliteit in Leopoldsburg voor de komende jaren.

?Heel wat factoren hebben een invloed op de verkeersafwikkeling en kunnen ook rechtstreeks gevolgen hebben voor jou als inwoner. We willen jullie dan ook van bij de start betrekken bij dit project.

Op dinsdag 24 september om 20.00 uur vindt in het gemeentehuis (Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg) een eerste infomoment plaats over dit nieuw mobiliteitsplan.

Tijdens dit infomoment zullen de verschillende stappen die doorlopen moeten worden om te komen tot een nieuw mobiliteitsplan toegelicht worden. Je kan je dan eveneens kandidaat stellen voor de werkgroep die de opmaak van het nieuw mobiliteitsplan van kortbij zal opvolgen.

Gepubliceerd op donderdag 5 september 2019 16 u.