Nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan - infomoment 6 februari 2023

We zijn van start gegaan met de opmaak van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Dit plan bepaalt het beleid op het vlak van verkeer en mobiliteit in Leopoldsburg voor de komende jaren.

Fase 1 en 2 - de oriëntatie- en synthesenota - zijn afgerond.

Nu wordt werk gemaakt van de 3de en laatste fase van het nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. In de 3de fase wordt het eigenlijke beleidsplan opgemaakt. Hierin worden de concrete acties uitgewerkt die moeten leiden tot de vooropgestelde doelstellingen. Wil je hier mee je zegje in hebben dan kan dit.

Op maandag 6 februari 2023 om 19.00 uur vindt in het gemeentehuis een werkgroep plaats waar het ontwerpbeleidsplan wordt toegelicht en waar je als bewoner kan mee nadenken over de te nemen acties.

Om deze werkgroep vlot te laten verlopen, vragen we om vooraf in te schrijven door een mailtje te sturen naar: milieudienst@leopoldsburg.be

Kan je je niet vrijmaken voor deze werkgroep, dan kan je je suggesties of opmerkingen steeds doormailen naar hetzelfde mailadres.

Het ontwerpbeleidsplan kan je hieronder downloaden.

Gepubliceerd op donderdag 19 januari 2023 15.30 u.