Nieuw kader voor de inrichting van inritten en bermen

De gemeenteraad heeft het nieuwe kader voor de inrichting van inritten en bermen goedgekeurd. Hiermee werkt de gemeente aan een betere waterhuishouding en een uniformer straatbeeld.

Verschillende materialen

Wanneer een straat opnieuw aangelegd wordt, worden de bermen en de inritten van de bewoners helemaal mee opengebroken tot aan de rooilijn. In het verleden probeerde men dan om deze op het einde van de werken opnieuw in de oorspronkelijke staat te herstellen. Dat brengt echter heel wat moeilijkheden met zich mee. Ten eerste gaat er wel eens wat van het oorspronkelijke materiaal verloren bij het opbreken. Bovendien worden straten tegenwoordig dikwijls smaller aangelegd dan vroeger, waardoor er een grotere afstand overbrugd moet worden tussen straat en rooilijn. De oorspronkelijke materialen zijn ook niet altijd meer beschikbaar op de markt. Dat schept dus problemen.

Waterdoorlatend

Veel eigenaars hebben hun inrit en berm zelf aangelegd in ondoordringbare materialen. De laatste jaren is er echter veel meer aandacht voor het insijpelen van water in de bodem. Water dat niet kan insijpelen, spoelt dikwijls weg in de riolering en dat is niet bevorderlijk voor de stand van het grondwater. Ook de gemeente Leopoldsburg wil hiervoor meer aandacht hebben. Daarom zullen de inritten aangelegd worden met waterdoorlatende klinkers. Bermen zullen maximaal infiltrerend en zoveel mogelijk met groen aangelegd worden in een komvorm, zodat het water ter plaatse in de bodem kan sijpelen.

Uniformiteit

Dit kader zorgt voor een uniformer uitzicht van de nieuw aangelegde straten. Het heeft ook als voordeel dat de gebruikte materialen overal dezelfde zijn en dat de technische dienst dus een voorraad kan aanleggen die kan dienen voor toekomstige herstellingen.

Gepubliceerd op donderdag 21 september 2023 11.29 u.