Nieuw project om everzwijnen aan te pakken

Leopoldsburg stapt mee in een project van het Agentschap Natuur en Bos om overlast van everzwijnen in woonwijken aan te pakken.

De populatie everzwijnen is de laatste jaren sterk toegenomen in Vlaanderen, waardoor overlast en schade toenemen. De laatste tijd komen deze dieren ook meer en meer in bewoond en verstedelijkt gebied voor. Daaraan is de wetgeving op het jagen niet aangepast.

Leertraject in Genk

Voor het Agentschap Natuur en Bos (ANB) was dit de aanleiding om in 2023 een leertraject voor het beheer van everzwijnen in dergelijke bewoonde gebieden op te starten. ANB werkte een project uit in samenwerking met stad Genk. Men wilde hiermee nagaan hoe overlast door everzwijnen kan worden aangepakt in een stedelijke context. Dit gebeurde door een team van gemachtigde faunabeheerders in te zetten. Doordat dit team veelbelovende resultaten heeft kunnen neerzetten, wordt dit project in 2024 opgeschaald naar andere Vlaamse gemeenten.

Leopoldsburg doet mee

Leopoldsburg heeft beslist om in dit project te stappen, specifiek voor de militaire wijken, en de wijken Boskant en Strooiendorp. De laatste jaren zijn dit de wijken van waaruit meer dan 90% van de overlast- en schademeldingen komen.

De komende weken zullen de voorbereidingen voor dit project verder uitgerold worden. Maar nu al kan je merken dat medewerkers van ANB ter plaatse afzakken. Ze komen zo de overlast en schade ter plaatse vaststellen om dan een goede, succesvolle aanpak uit te werken.

Op deze manier hopen we samen de overlast en schade door everzwijnen te doen afnemen.

Gepubliceerd op donderdag 29 februari 2024 15 u.