Werken gestart: nieuwe fietspaden langs Diestersteenweg en Leopoldsburgsesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal in Leopoldsburg het fietspad aan weerskanten van de Diestersteenweg – Leopoldsburgsesteenweg (N73) over een afstand van ongeveer 1 km in asfalt vernieuwen, tussen de Dwarsstraat en de Vloosstraat. Het fietspad wordt ook plaatselijk breder.

De werken zijn gestart op maandag 7 juni en zullen ongeveer 3 weken duren. Verkeer op de N73 blijft altijd mogelijk, maar soms kan een korte lokale omleiding nodig zijn.

Wat en waarom?

Nieuw fietspad in asfalt, plaatselijk ook breder

AWV zal in Leopoldsburg het fietspad aan weerskanten van de Diestersteenweg – Leopoldsburgsesteenweg (N73) over een afstand van ongeveer 1 km vernieuwen, tussen de Dwarsstraat en de Vloosstraat. De kruispunten met de Acacialaan/Berkenlaan en de Oudstrijdersstraat zijn al vernieuwd en vallen buiten de werkzone. 

Het bestaande fietspad in beton wordt over de volledige zone in asfalt heraangelegd. Tussen de Dwarsstraat en de Berkenlaan (zone 1) wordt het beton afgefreesd, terwijl tussen de Acacialaan en de Vloosstraat (zone 2 en 3) het fietspad, samen met de langsstrook in betonstraatstenen, volledig wordt opgebroken. Hier wordt het fietspad ook verbreed naar 1,80 meter. De markeringen worden opnieuw aangebracht.

Timing en impact?

Uitvoering in fases

De werken starten op dinsdag 8 juni en zullen ongeveer 3 weken duren. De uitvoering gebeurt per zone, waarbij elke rijrichting om de beurt vernieuwd wordt.

Opgelet: asfaltwerken zijn weersgevoelig, waardoor de planning zou kunnen wijzigen.

Lokale omleiding of versmalde rijstroken

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker. Deze maatregelen gelden voor de volledige uitvoeringstermijn:

  • Fietsers volgen een lokale omleiding rond de werfzone, via het achterliggend wegennet. Is er voldoende ruimte, dan kunnen ze via een veilige corridor langs de werfzone passeren. 
  • Gemotoriseerd verkeer tussen het centrum en Heppen blijft maximaal mogelijk via de N73. Ter hoogte van de werfzone moet het wel over twee versmalde rijstroken. Is er onvoldoende ruimte, dan geldt er een lokale omleiding. 
  • Op de langsparkeerstroken in de werfzone geldt een parkeerverbod.
  • Informatie over eventuele wijzigingen in de dienstverlening van De Lijn vind je aan de bushalte in de werfzone of op www.delijn.be.

Heb je nog vragen?

Contacteer dan het Agentschap Wegen en Verkeer:

Telefoon: 011 433 855

E-mail: bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be

Gepubliceerd op dinsdag 25 mei 2021 16 u.