Blauwalgen in kanaal Beverlo: captatie en recreatie verboden

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft blauwalgen vastgesteld in het kanaal naar Beverlo. Het gaat om potentieel giftige blauwalgen. Daarom heeft de gouverneur een captatie- en recreatieverbod uitgevaardigd op het volledige kanaal.

Captatie- en recreatieverbod

De gouverneur nam een besluit waardoor er nu een captatie- en recreatieverbod geldt op het hele kanaal naar Beverlo, op het grondgebied van de provincie Limburg.

In een straal van 100m rond de drijflagen

  • mag er geen water meer gecapteerd worden voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee

  • zijn alle vormen van zachte recreatie verboden. Binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag is vissen, kajakken of kanovaren, waterski, wakeboarden,… er verboden. Pleziervaart is wel toegelaten.

Zwemmen in kanalen is en blijft als steeds absoluut verboden. Laat ook honden er niet drinken of zwemmen, want ook zij kunnen ernstig ziek worden van deze toxische bacterie.

Meer info en het volledige besluit vind je hier.

Voor welke problemen zorgt blauwalgenbloei?

Drijvend aan het wateroppervlak vormt blauwalgenbloei een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water. Als de olieachtige laag op het water dikker wordt en het wier dichter op elkaar drijft, sterven de blauwwieren af en komen er giftige stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier:

  1. Via de mond, via de huid en bij inademing kunnen er bijhorende gezondheidsklachten ontstaan zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma.
  2. Toxines die aanwezig zijn in kleine waterdruppeltjes, kunnen ook via de luchtwegen opgenomen worden. Hierdoor lopen niet alleen zwemmers maar ook hengelaars en beoefenaars van sporten op of aan het water een potentieel risico. Ook honden lopen risico omdat zij met open bek zwemmen.
  3. Drijflagen van blauwalgen zien er vaak ook vies uit en kunnen ernstige geurhinder veroorzaken.

Omwille van dit risico wordt bij de vaststelling van een blauwalgenbloei vaak een captatie- en/of recreatieverbod ingesteld. Hierdoor mogen landbouwers geen water meer gebruiken om hun vee te drenken of hun gewassen te beregenen en worden allerlei watersporten verboden.

Gepubliceerd op maandag 2 september 2019 12 u.