Europese handicap kaart

De European Disability Card (EDC) is een officiële kaart voor personen met een handicap die de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert door een aantal voordelen te bieden.

Een dergelijke kaart bestond nog niet waardoor personen met een handicap steeds een attest, parkeerkaart of doktersbriefje moesten voorleggen om hun handicap te ‘bewijzen’. Niet echt eenvormig dus.

Daar brengt deze EDC verandering in. Zo bewijst de kaart meteen de handicap en geeft het eveneens recht op aangeboden kortingen, audiogidsen, voorbehouden (parkeer)plaatsen, passen om niet aan te hoeven schuiven, … (het aanbod is afhankelijk van de aanbieder).

Voor wie: deze kaart is gratis en enkel voor personen die een erkenning van hun handicap hebben. De kaart krijg je niet automatisch en moet je aanvragen bij de instelling waar je een dossier hebt: FOD Sociale Zekerheid of VAPH. Je kan eventueel terecht bij de sociale dienst van het OCMW of de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit.

Gepubliceerd op donderdag 12 september 2019 10.07 u.