Zorgzame Buurten

We schreven in ons vorig magazine al over ons project ‘Leopoldsburg Centrum Solidair’. Zoals de naam verklapt, richten we ons met dit project tot de bewoners van het centrum van Leopoldsburg. Op het kaartje zie je hoe we dit gebied afgebakend hebben.

Om te weten wat deze buurt nodig heeft, hebben we in het najaar van 2021 al een eerste enquête gedaan bij een aantal bewoners. We willen onder meer de bestaande ontmoetingsplaatsen in de buurt opnieuw bekijken en verbeteren, opdat de mensen zich er veiliger voelen en elkaar weer gaan ontmoeten. Op die manier hopen we dat de bewoners samen de sprong gaan maken van ontmoeting naar zorgzaamheid, zodat hun levenskwaliteit en welbevinden erop vooruitgaan. We willen dat mensen ook vlotter toegang hebben tot hulp- en dienstverlening. Deze hulp kan door professionals, maar ook door buren, mantelzorgers of andere vrijwilligers aangeboden worden.

De gemeente Leopoldsburg ondersteunt dit project onder meer door een projectmedewerker van de organisatie Saamo Limburg in te huren. Die gaat samen met de buurt nog beter bepalen wat er nodig is en gaat kijken waar er talenten en kansen te vinden zijn in de buurt. Als hij dat allemaal weet, kan hij concrete acties uitwerken.

In de maand mei organiseren we een startmoment voor alle buurtbewoners, waarbij we meer informatie zullen geven over het verloop van het project, en waarbij we een oproep doen om mee na te denken en mee te werken aan de Zorgzame Buurt ‘Leopoldsburg Centrum Solidair’. Alle buurtbewoners worden tijdig geïnformeerd over datum, plaats en uur van deze startdag.

Gepubliceerd op dinsdag 22 maart 2022 15.22 u.