Naar inhoud

Leopoldsburg pilootgemeente rond 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen

ga naar het recentste nieuws

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties moeten ons helpen om tegen 2030 van de wereld een eerlijke, gezonde en veilige plek te maken. In 2015 staken de leiders van 193 landen de koppen bij elkaar met als opzet een vervolg te breiden aan de Millenniumdoelstellingen die dat jaar vervielen.  Maar ook miljoenen mensen van over de hele wereld lieten hun stem horen.  Zo kwamen ze tot 17 hoofddoelen (thema’s) en 169 subdoelstellingen die als kader dienen om tegen 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid te bestrijden en de klimaatsverandering aan te pakken.

De duurzame ontwikkelingsdoelen gaan over alle aspecten van ons leven: van armoede tot energie, gendergelijkheid, economische groei, het klimaat,…  De thema’s zijn ook met elkaar verbonden, werken aan één thema draagt vaak ook bij tot veranderingen bij andere thema’s.

 

Welke zijn deze 17 hoofddoelstellingen:

  1. Geen armoede: Het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal ter wereld.
  2. Geen honger: Het uitbannen van honger, het realiseren van voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw.
  3. Goede gezondheid: Het waarborgen van gezonde levens en het bevorderen van welzijn voor iedereen en alle leeftijden.
  4. Hoogwaardig onderwijs: Het zekerstellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van levenslange leermogelijkheden voor iedereen.
  5. Gendergelijkheid: Het realiseren van gendergelijkheid voor en emancipatie van vrouwen en meisjes.
  6. Schoon water en sanitaire voorzieningen:Ervoor zorgen dat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar zijn en duurzaam beheerd worden.
  7. Duurzame en betaalbare energievoorziening: Het zekerstellen van de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
  8. Goede werkgelegenheid en economische groei: Het bevorderen van duurzame, inclusieve economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
  9. Innovatie en goede infrastructuur: Het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.
  10. Ongelijkheid verminderen: Het verminderen van de ongelijkheid binnen en tussen landen.
  11. Duurzame steden en gemeenschappen: Het creëren van steden en menselijke nederzettingen die inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn.
  12. Verantwoord gebruik van hulpbronnen: Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.
  13. Klimaatmaatregelen: Het nemen van dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.
  14. Duurzame oceanen: Het in stand houden en duurzaam gebruikmaken van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
  15. Duurzaam landgebruik: Het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van ecosystemen op het land, het waarborgen van een duurzaam bosbeheer, het bestrijden van woestijnvorming, en het tegengaan van landdegradatie en verlies aan biodiversiteit en het treffen van maatregelen voor het herstel.
  16. Vredeen gerechtigheid: Het stimuleren van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, het verschaffen van toegang tot gerechtigheid voor iedereen en het creëren van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.
  17. Samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling: Het versterken van implementatiemanieren en het revitaliseren van het wereldwijd samenwerkingsverband voor duurzame ontwikkeling.

 

Om deze doelstellingen waar te maken tegen 2030 is het van groot belang dat iedereen, overheden, bedrijven, scholen, verenigingen,… hier zijn schouders onder zet.

Leopoldsburg doet alvast mee.  We ondertekenden een engagementsverklaring waarin staat dat we aan de doelen gaan werken en deze gaan integreren in onze dagelijkse werking.  Meer nog, Leopoldsburg is in Vlaanderen zelfs een van de voortrekkers om deze doelen te vertalen naar de lokale werking. We maken immers samen met 19 andere Vlaamse steden en gemeenten deel uit van de pilootgroep opgericht door de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) om het pad te effenen zodat ook andere steden en gemeenten deze doelstellingen kunnen integreren in hun werking.

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in het infoblad

Vanaf nu zal je regelmatig één van de pictogrammen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen tegenkomen in dit infoblad. Daarmee willen we bij een aantal artikelen aangeven welke doelstellingen ermee beoogd worden.

Datum van het bericht: 19-12-2017