Naar inhoud

Openbaar onderzoek: afschaffing van een deel van buurtweg nr. 48

ga naar het recentste nieuws

Het college van burgemeester en schepenen start een openbaar onderzoek betreffende de afschaffing van een deel van buurtweg nr. 48 gelegen te 3971 Leopoldsburg, tussen de Craenenhoefweg en de aansluiting met buurtweg nr. 15.

Het af te schaffen deel van de buurtweg nr. 48 loopt over de percelen kadastraal gekend, 2e Afdeling, Sie A nrs. 2 H, 4 D, 14 C, 14 G, 13 K en doorkruist de bestaande spoorlijn, de Scheutenbeek en de leiding van Aquafin.

Het dossier ter inzage ligt op het gemeentehuis, Kwartier IJzer, Michellaan 9 te 3970 Leopoldsburg, dienst ruimtelijke ordening/patrimonium, alle werkdagen van 8 februari 2018 tot en met 9 maart 2018, tijdens deze openingsuren:

Dag   
Voormiddag  
Namiddag
 
ma 09.00u - 12.00u      13.30u - 18.30u 
di 09.00u - 12.00u  
wo 09.00u - 12.00u 13.30u - 16.30u
do 09.00u - 12.00u  
vr 09.00u - 12.00u 

De bezwaren of opmerkingen aangaande dit dossier moeten toegezonden worden per aangetekend schrijven of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Michellaan 9 te 3970 Leopoldsburg voor 10 maart 2018.

Datum van het bericht: 09-02-2018