Naar inhoud

Openbaar onderzoek: afschaffing van buurtweg tussen Oudstrijdersstraat en Zavelstraat

ga naar het recentste nieuws

Het college van burgemeester en schepenen start een openbaar onderzoek betreffende de afschaffing van buurtweg nr. 38.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Leopoldsburg brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gestart betreffende de afschaffing van buurtweg nr. 38 gelegen te 3971 Leopoldsburg, tussen de Oudstrijdersstraat en de Zavelstraat.

Het dossier ter inzage ligt op het gemeentehuis, Kwartier IJzer, Michellaan 9 te 3970 Leopoldsburg, dienst ruimtelijke ordening/patrimonium, alle werkdagen van 24 maart 2018 tot en met 22 april 2018 (maandag van 9.00 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur; dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12 uur en woensdag van 9.00 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur).

De bezwaren of opmerkingen aangaande dit dossier moeten toegezonden worden per aangetekend schrijven of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Michellaan 9 te 3970 Leopoldsburg voor 23 april 2018.  

 

Datum van het bericht: 27-03-2018